> Tips > Arbeta och leva tillsammans

Arbeta och leva tillsammans

Posted on | Comments Off on Arbeta och leva tillsammans

Mycket av vårt liv går ut på att finnas online och även om vi mångt och mycket lever våra liv på nätet idag så är vi människor som arbetar och lever tillsammans. Vi får inte glömma bort hur vi mår och att de ettor och nollor vi dagligen arbetar med aldrig kan ersätta våra mänskliga känslor och hur vi mår. Däremot kan de vara en stor hjälp i våra arbeten.Ibland så nämns mjuka och hårda värden i vårt dagliga arbete och en arbetsplats består av männiksor med känslor och det är viktigt att vi mår bra för att kunna utföra ett bra arbete. Ibland så kanske arbetet tar över och styr saker och ting i våra liv utan att vi har kontrollen, det gäller att ta tillbaka den kontrollen då det är vi människor som bestämmer hur vi ska ha det på vår arbetsplats.Det diskuteras mycket kring arbetsmiljö och hur vi har det på våra arbetsplatser, och jämför vi vad som hänt under de senaste årens så har vi kommit oerhört långt även om mer kan göras för att att vi ska må bättre på vår arbetsplats. Vi blir mer medvetna om ergonomi och hur våra arbetsplatser ska vara utformade. Vi kanske stressar mindre då vi vet att det kan leda till sjukdom och annat.I dagens samhälle så kan det vara en fördel att utbilda sig till HLR instruktör, detta gör att man kan hjälpa andra att bli bättre på hjärt- och lungräddning. Detta borde varje arbetsplats fundera på. Det går liksom aldrig att förutse den typen av olyckor på en arbetsplats utan det är bättre att vara förberedd så gott det går. Självklart så kan man inte tänka det värsta och oroa sig men att vara förberedd är en helt annan insikt.