> Tips > Skapa ett digitalt spel till företaget

Skapa ett digitalt spel till företaget

Posted on | Comments Off on Skapa ett digitalt spel till företaget

Teambuilding är processen som vi använder oss av när vi skapar en team-känsla. Syftet med att skapa gemenskap och vi-känsla är för det första att det hjälper oss att samarbeta bättre. Men utöver det så inspirerar det oss också så att vi arbetar mer effektivt tillsammans mot ett gemensamt mål.

Här är några av fördelarna med aktiv teambuilding:

  • Medarbetarna lär känna varandra bättre.
  • Du ökar teamets gemensamma prestationer.
  • Det skapar laganda.
  • Man verkar för främjandet av innovation och kreativitet.
  • Utmaningarna skapar situationer där ledaregenskaperna träder fram.
  • Det förebygger mobbing och skapar trygghet.
  • Dessutom är det kul!

Onboarding spel och annat

Det är inte svårt att skapa aktiviteter som stärker gruppsammanhållningen. En av de enklaste sätten att komma tillsammans är förstås genom lekar och att äta tillsammans.

Men om man utöver detta önskar fler aktiviteter så finns det numera företag som specialiserar på gruppstärkande aktiviteter. Det finns även intressanta onboardingspel med innehåll som är särskilt anpassade till just ens egna företag.

Spelen anpassar de så att ni använder dem i den miljön som ni själva väljer. Det finns både inomhus- och utomhusspel. Ni kan vara pirater och leta efter skatter tillsammans, eller varför inte kombinera teambuilding med sightseeing i stadsmiljö?

Kolla på detta för att få idéer och framför allt inspiration.